SZMP Vass Lajos Kórusa

SZMP Vass Lajos KórusaA kórus a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara néven alakult meg 1964. november 27- én Nyitrán. Szinte alakulása első hónapjaitól fogva a legjobb szlovákiai magyar kórusok közé tartozott. Alapító karnagyai (Janda Iván, Ág Tibor, Schleicher László, a ma már Magyar Örökség-díjas Szíjjártó Jenő) mellé magyarországi vendégkarnagyként hamarosan Vass Lajos, Erkel-díjas zeneszerző is csatlakozott, és a kórus rövid idő alatt az európai kórusok élvonalába emelkedett. Nagy sikerrel szerepelt a nemzetközi versenyeken és turnékon Debrecenben, Corkban, Miedzyzdrijeban, Middlesbroughban, Goriziában.

Vass Lajos halála után, 1993-tól 1996-ig Tamási László volt a CSMTKÉ vendégkarnagya. A kórus ebben az időszakban vette fel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa nevet. Erre az időszakra esik a loretói egyházzenei fesztiválon, a tordaszentlászlói kórustalálkozón és az 1994-es debreceni Bárdos-szimpóziumon való szereplés. 1995-ben a bécsi Nemzetközi Franz Schubert Kórusversenyen második díjat nyert. 1996-ban Teramóban szerepelt sikerrel.

1997 januárjától 2006 decemberéig Sapszon Ferenc, Liszt-díjas karnagy, Bartók—Pásztory-díjas Érdemes Művész töltötte be a vendégkarnagy szerepét. Kitartó és igényes felkészítő munkájának köszönhetően a kórus 2000-ben a budapesti Kodály Zoltán II. Magyar Kórusversenyen II. díjat nyert, és Kodály Zoltán: Balassi Bálint elfelejtett éneke c. művének kiemelkedő tolmácsolásáért a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma különdíját nyerte el. Az Éneklő Magyarország országos minősítő versenyén 2004-ben Budapesten Hangversenykórus Summa Cum Laude minősítést szerzett.

A kórus művészeti vezetője 2006 augusztusától Józsa Mónika, vendégkarnagya 2007 januárjától 2016 júniusáig Tóth Árpád volt. Vezetésük alatt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa 2008 decemberében a prágai Adventi és Karácsonyi Kórusművek XVIII. Nemzetközi Kórusversenyén 70 kórust megelőzve aranysávos besorolást nyert, és különdíjat kapott a legjobb műsorösszeállításért. Erre az időszakra esik a kórus sikeres vendégszereplése Luganoban, Rómában, Strasbourgban, Bécsben, Brüsszelben. A legmélyebb nyomot az a háromhetes amerikai turné hagyta a kórustagokban, amely során 17 alkalommal léptek fel Kanadában és az Egyesült Államokban.

Ezt követően a magyarországi vendégkarnagy szerepét 2016 augusztusától  2017 novemberéig Stauróczky Balázs töltötte be.

A kórus tagjai javarészt szlovákiai magyar pedagógusok, akik otthon (Dél-Szlovákia legkülönbözőbb vidékein) is vezetnek kórusokat. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának munkáját 2000 márciusában a Márai Sándor Alapítvány Nyitott Európáért Díjjal jutalmazta. Akkori művészeti vezetőjét, Janda Ivánt, 2000-ben a Magyar Köztársaság elnöke Pro Cultura Hungarica díjjal tüntette ki. 2009 márciusában az énekkarnak a Rákóczi Szövetség és az Esterházy Emlékbizottság Esterházy Emlékérmet adományozott. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusát 2009. december 16-án, Kodály Zoltán születésének 127. évfordulóján kórus-kategóriában KÓTA-díjjal tüntette ki. 2015-ben a Vass Lajos Kórus megkapta a Harmónia-díjat komolyzenei kategóriában.

 

Józsa MónikaA kórus művészeti vezetője Józsa Mónika, aki a Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának ének-zene tanára, több nemzetközi kórusverseny karnagyi különdíjának, valamint számos kitüntetés birtokosa (Galánta város polgármesterének díja – 2006,  a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díja – 2009, Vass Lajos-emlékplakett – 2009, Szent László Érdemkereszt – 2011, Mikola Anikó-díj – 2011). A kórusmozgalomban kifejtett munkássága elismeréséül 2002-ben a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje kitüntetést a felvidéki magyar zenei és énekkari kultúra megőrzése, továbbá a magyar ének-zene tanárok továbbképzésében végzett munkássága elismeréseként 2013-ban a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta. 2014-ben a Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli tagjává választották. 2016-ban művészeti tevékenységéért a Nyitrai Konstantin Egyetem rektori díjában részesült. 2017-ben Galánta város Pro Urbe-díjjal ismerte el tevékenységét.

–hg–